About Me...
img_1943_2.JPG

Hello families, guardians and students!

My name is Sarah Campbell and this will be my 11th year teaching at Loring Community School.   I’m very excited to be teaching ELL in all grades K-5th!  I look forward to working with the classroom teachers in these grades to help our ELL students develop their academic English! I have a passion for both teaching and studying language.  I look forward to getting to know my students and their parents as well, and answering any questions you may have in Engish or Spanish!  I would like to say that I speak Hmong as well, but I’m sadly limited to “nyob zoo” and “ua tschau”. 

In 2007 I graduated from St. Olaf College where I majored in Spanish and received my ELL and Spanish teaching certification.  After that I taught in Spain for two years and then I taught ELL at a Hmong charter school in St. Paul   I found the experience of living abroad, traveling and meeting people from all over the world to be so enriching.  I still miss Spain very much!  In addition to language, travel is another of my great passions!  I can never get enough of the adventures and surprises that a great trip always brings.

Feel free to contact me by email if you have any questions and I look forward to meeting you!  Sarah.campbell@mpls.k12.mn.us

Google Voice Number: ‪(612) 424-9879‬

Hola familias, tutores y estudiantes!

Me llamo Sarah Campbell y este será el 11 año que trabajo aquí en Loring Community School como profesora de English Language Learners (ELL).  Empiezo el año con muchas ganas y me incorporaré en las clases de todos los grados K-5.   Tengo ganas de trabajar con los tutores dentro del aula para apoyar a los ELLs y ayudarles con el aprendizaje del inglés académico.  Tengo mucha pasión por a la enseñanza y también por el estudio del lenguaje y la comunicación.  Me da ilusión conocer a mis alumnos y también a sus padres para ayudarles con cualquier pregunta o duda.  Me gustaría poder hablar el idioma Hmong también, ¡pero la pena es que solamente puedo decir “nyob zoo”, “ua tschau” y muy poco más! 

Me gradué de St. Olaf College con una especialidad en español, y también recibí la certificación para enseñar español y e inglés.  Después de la universidad vivía y enseñaba en Madrid, España y después trabajé en un colegio “charter” de cultura Hmong en St. Paul.  (Quizas, por eso hablo un español mas “madrileño!”)  La experiencia de vivir en el extranjero, viajar y conocer a gente de todo el mundo fue impresionante y muy enriquecedora.  ¡Todavia extraño mucho a mi vida española!  Además del lenguaje, el viajar es otra pasión mía.  Nunca me canso de las aventuras y sorpresas que encuentro durante un gran viaje.  

¡Por favor, contactenme cuando tengan cualquier duda y me alegra conocerles!

Sarah.campbell@mpls.k12.mn.us

Google Voice: ‪(612) 424-9879‬

Saludos,

Sarah Kolb    

Nyob zoo tsev neeg, cov saib xyuas thiab cov menyuam!

Kuv lub npe Sarah Kolb thiab xyoo no yog xyoo thij 11th uas kuv qhia ntawv nyob hauv tsev kawm ntawv Loring.   Kuv zoo siab uas yog ib tug xib hwb qhia lus Askiv-ELL rau cov qib K- qib 5.  Kuv npaj siab ua hauj lwm koom tes nrog cov xib hwb hauv hoob pab qhia peb cov menyuam ELL kom lawv paub lus Askiv zoo! Kuv nyiam qhia thiab kawm lwm yam lus. Kuv npaj siab yuav paub kuv cov menyuam thiab nej cov niamtxiv kom zoo thiab teb nej cov lus nug txog lus Askiv thiab lus Mev. Kuv kuj paub lus Hmoob thiab tabsis me me xwb “nyob zoo” thiab “ua tsaug”. 

Xyoo 2007 kuv kawm ntawv tag hauv tsev kawm ntawv qib siab St. Olaf College uas yog kuv kawm lus Mev thiab kawm tau kuv daim pov thawj qhia lus Askiv ELL thiab qhia lus Mev.  Tom qab ntawd kuv kuj mus qhia lus Mev tau 2 xyoo ces kuv ho mus qhia lus Askiv ELL rau ib luv tsev kawm ntawv charter school Hmoob hauv St. Paul   Kuv pom hais tias mus ncig xyuas lwm teb chaw thiab ntsib cov neeg txawv teb chaw yog ib yam uas  muaj nuj nqis kawg. Kuv tseem nco txog teb chaw Spain kawg!  Ntxiv ntawm nyiam kawm lwm yam lus thiab mus ncig xyuas lwm teb chaw. Kuv kuj nyiam mus ntsib lwm haiv neeg heev!  Kev mus ncig xyuas txawv teb chaw yog ib yam uas kuv mus tsis paub dhuav li.  sarah.campbell@mpls.k12.mn.us

Salaan dhamaan qoysaska, mas’uuliyiinta iyo ardayda!

 

Magacaygu waa Sarah Campbell waxaan ka mid ahay macalimiinta wax ka dhiga dugisga Loring  waxaana joogaa Loring Community School mudo shan sano ah.  Aad baan ugu faraxsanahay in aan barayo ELL fasallada 1aad, 2aad iyo 3aad. Waxaan ku hanweynahay in aan la shaqeyn doono macalimiinta bara  fasalada Kindergartenka-5aad oo aan ka caawin doono ardayda ku jira barnaamijka ELLka si loo dhiso tacliintooda Ingiriisiga sare! Waxaan dareen sareeya u hayaa waxbaridda iyo barashada luqadda labaad. Waxaan sidoo kale ku hanweynahay in aan barto ardayda iyo waalidkooda iyo in aan idinka jawaabo hadii aad qabtaan wax su’aalo ah ee ku saabsan luqadda Ingiriisiga iyo Isbaanishka! Sidoo kale waxaan rabaa in aan idinla socodsiiyo in aan ku hadlo luqadda Hmong, laakiin waxaa nasiib daro ah in ay ku kooban tahay  “nyob zoo” iyo “ua tschau”. 

Sanadkii 2007 waxaan ka qalin-jabiyey Kulliyada St. Olaf halkaas oo aan ku takhasusay Isbaanish  iyo aan ka qaatay ELL iyo shahaadaha waxbaridda Isbaanishka. Markaas ka dib waxaan macalin ka ahaa ama aan wax ka bari jirey wadanka Spain muddo labo sano ah iyo markaas ka dib waxaan macalin ELL ka ahaa Hmong charter school ee ku yaala magaalada St. Paul ee gobalka Minnesota. Waxaan waayo-aragnimo booxda ka helay muddadii aan ku noolaa waddanka dibadiisa, oo aan safraayey iyo aan la kulmay dad kala dowan oo ka kala yimid adduunka oo dhan taa soo runtii ah mid kobcisey aqoontayda. Weli waxaa xasuustayda ka bixila dalka Spain oo aan aad u jeclahay. Waxaa intaa sii dheer luqadda, safarka oo ah mid kale oo dareemo weyn ku leh noloshayda! Waxaan marnaba aan ka dhergaynin faa’iidooyinka dalxiiska iyo wax yaalaha lama filaanka ah ee laga helo safarada wanaagsan.  sarah.campbell@mpls.k12.mn.us

Google Voice: ‪(612) 424-9879‬